Ani pořadatel to nemá jednoduché. Jak je to ve skutečnosti?

Aplikace Poopeek.com je vyvinutá nejen na základě znalostí a zkušeností řady pořadatelů a interpretů, ale i na základě průzkumů a analýz mezi oběma zmíněnými stranami. Šestici statistik výzkumu jsme zveřejnili během Poopeek RoadShow 2020. Jak to tedy ve skutečnosti se zkušenostmi a fakty našich pořadatelů je?

Nejen interpreti, ale i pořadatelé čelí skutečnosti, kdy svůj čas musí věnovat bookingu, vyhledávání kapel, komunikaci a sestavování smluv. A právě na úkor takovéto administrativy se nemohou dostatečně věnovat vylepšování svého programu, inovacím a zdokonalování svých klubů či prostor. První z průzkumů prokazuje fakt, že více než 50% organizátorů by raději svůj čas využilo kreativněji, než s wordem, excelem, telefonem a power pointem.

Playlisty a jejich nahlašování organizaci OSA (Ochranný svaz autorský) jsou v kruzích hudebníků i pořadatelů trochu kontroverzním tématem. Legislativa je však neúprosná a lépe, než se jí vyhýbat, je hledat způsoby, jak ji maximálně zjednodušit. Abychom k takovému názoru došli, zaměřili jsme se v průzkumu na holá fakta o přístupu pořadatelů k pravidelnému zasílání dokumentů OSA.

Jak jsou si však prakticky všichni hudebníci vědomi, občas se stane, že ten playlist prostě někam zabloudí, zapadne do SPAM filtru nebo se na něj lidově řečeno zapomene. Takové případy mohou pořadatelům značně komplikovat život. Nejen playlisty, ale i stageplany, grafika či fotografie jsou často při dohodě s interpretem „nedostatkovým zbožím“. Průzkum ukázal, že to není problémem jen mezi amatéry, ale i mezi elitou a profesionály.

Následující statistika je tak trochu k zamyšlení všem muzikantům a manažerům. Celkem 37% pořadatelů se potýká s pravidelným problémem v podobě nedoručených podkladů nutných pro hladký průběh koncertu.

Výše zmíněný problém může mít jednoduchou příčinu, a to dnešní multikanálovou komunikaci mezi oběma stranami. Interpreti se snaží své služby často prodávat různými kanály (facebook, twitter, email, messenger, telefon či například whatsapp).

Pro pořadatele pak nastává komplikovaná situace v sestavování kompletní dohody a velmi snadno se může stát, že zkrátka něco přehlédne. Ne všichni pořadatelé a ne všichni interpreti mají vypracovaný systém výměny informací a dat a proto může docházet k nedorozuměním vlivem komunikačního šumu, což ostatně prokazuje i další z našich statistik.

Velmi pozitivní jev sledujeme v průzkumu v oblasti základní legislativy v podobě smlouvy mezi oběma stranami. Čím dál více pořadatelů a interpretů začíná chápat dohodu jako obchod jako každý jiný. Když prodáváte/kupujete automobil, taktéž uzavíráte písemnou dohodu zahrnující všechny podmínky, pojistky a záruky. Hudební trh v tomto není jiný a uvědomění přichází už i na té nejzákladnější amatérské scéně.

Naproti tomu dlouhá cesta nás čeká ještě v oblasti práva. Smlouvy jsou často sestaveny lidově řečeno „na koleni“ a proto se v dohodách vyskytují neexistující odstavce a paragrafy českého zákona. Důkazem je i vyjádření 302 pořadatelů, z nichž pouhé 1% pravidelně využívá právních služeb k ověření kvality a regulérnosti dohody mezi obchodujícími.

Průzkum byl proveden za účasti 302 pořadatelů, mezi nimiž nám svůj pohled na věc poskytli zástupci klubů, nezávislých pořadatelů, eventových agentur a kulturních služeb, kterým tímto děkujeme!